Hợp tác xã sản xuất và thương mại Phố Núi Mường Khương

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ :502 Đường Giải Phóng 11-11
Lào Cai, Mường Khương 661300
Việt Nam
- Số Điện Thoại : 0899.550.497
- Email: linhnguyen@ledinhquyen.com
- Mã Số thuế : 5300646347